Pressmeddelande

Pressmeddelande

29 januari, 2018

Follicum har identifierat receptorer i insulinproducerande celler för potentiellt ny klass av diabetesläkemedel

Follicum AB (”Follicum”) tillkännagav idag att man har kartlagt receptorer i insulinproducerande celler som binder till företagets peptider. Den nya kunskapen representerar en viktig milstolpe i den fortsatta utvecklingen av företagets diabetesprojekt och öppnar för möjligheten att de identifierade receptorerna kan utgöra potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed minskning av diabetiska komplikationer. Utredning […]

25 januari, 2018

Follicum AB: Flaggningsmeddelande

Som en följd av den genomförda företrädesemissionen i oktober 2017 i Follicum AB (”Follicum”) har aktieägaren Lund University Bioscience AB:s innehav minskat till under tio procent av röster och kapital. Lund University Bioscience AB är en av huvudägarna i Follicum. Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen, i vilken 10 670 114 aktier nyemitterades, […]

23 januari, 2018

Riktad nyemission till Swedish Growth Fund registrerad hos Bolagsverket den 22 januari 2018

Den riktade emissionen motsvarar 1 446 280 nya aktier. Antalet aktier efter emissionen uppgår nu till 28 121 566 och bolagets aktiekapital efter emissionen är 3 374 587,92. För ytterligare information om emissionen se pressrelease den 1 november 2017. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 – 19 21 […]

18 januari, 2018

Viktiga nya receptorer för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 i hårsäcksceller identifierade

Follicum AB (“Follicum”) har med en avancerad teknologi identifierat receptorer som FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar. Med den nyvunna kunskapen ökar förståelsen för hur substansen kan användas för behandling av håravfall och receptoridentifieringen är därför en viktig milstolpe för den fortsatta utvecklingen av FOL-005. Utredning av verkningsmekanism Studierna för att utvärdera verkningsmekanismen hos FOL-005 […]

24 november, 2017

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (5 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 319 TSEK (-14 137 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,71 SEK (-0,88 SEK). Soliditeten uppgick till cirka 77,3% (86,1 %). Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30) Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 […]

23 november, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Kina

Follicum AB (”Follicum”) kan idag meddela att det kinesiska patentverket (”SIPO”) har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. I och med godkännandet i Kina, med patentnummer ZL 201280049850.X, har Follicum skydd i Kina till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. VD Jan Alenfall kommenterar – […]

20 november, 2017

Follicum ansöker om start av fas II-studie hos det tyska läkemedelsverket

Follicum AB (“Follicum” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget har lämnat in ansökan om start av en klinisk fas IIa-studie med FOL-005 för att studera hårväxt till det tyska läkemedelsverket, BfArM och till etikkommittéerna. Målet är att inleda studien efter myndighetsgodkännande strax efter årsskiftet 2018. Förberedelserna för den nya kliniska fas IIa-studien med FOL-005 på […]

15 november, 2017

Sista dag för handel i FOLLI BTA 1

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, FOLLI BTA 1, är den 17 november 2017. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Alenfall – VD, Follicum AB Telefon: 046 -19 21 97 E-post: info@follicum.com Om Follicum AB Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning […]

9 november, 2017

Follicum breddar samarbetet med två framstående hårkliniker för genomförandet av nästa kliniska fas IIa-studie med FOL-005

Follicum AB (”Follicum”) genomförde nyligen en företrädesemission som tillförde bolaget 23,5 MSEK före emissionskostnader. Likviden som tillförts bolaget är delvis avsedd att finansiera en klinisk fas IIa-studie med bolagets läkemedelskandidat FOL-005. Follicum meddelar härmed att bolaget har valt att arbeta med Clinical Research Center for Hair and Skin (”CRC”) i Berlin och Bioskin i Hamburg […]

1 november, 2017

Follicum genomför en riktad nyemission till Swedish Growth Fund

Ny stor ägare i Follicum AB Swedish Growth Fund har förvärvat Sunstone Life Science Ventures samtliga 2 747 034 aktier i Follicum AB. Swedish Growth Fund kommer dessutom att investera ytterligare 3,5 M SEK i Follicum genom en riktad nyemission till en kurs om SEK 2,42 per aktie. Kursen innebär en marknadsmässig rabatt på 10% […]