Vetenskapliga rådgivare diabetes

Vetenskapliga rådgivare diabetes

Follicum har byggt upp ett kvalificerat vetenskapligt råd med erfarenhet och kunskaper inom diabetes. Syftet är att strategiskt diskutera forskningen i företaget för att maximera utvecklingspotentialen i projektet.

Dr Åke Lernmark

Åke Lernmark är seniorprofessor och expert vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö och konsult vid Region Skåne. Han forskar på orsakerna till autoimmun (typ 1) diabetes. Han disputerade vid Umeå Universitet och har byggt upp forskagrupper vid Hagedorn Forskningslaboratorium i Gentofte, Danmark,  University of Washington i Seattle, Karolinska Institutet och vid Lunds Universitet. Hans forskning stöds av National Institutes of Health (NIH), Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) och Helmsley Foundation. Forskningen i studier som TEDDY, TrialNet och TEFA syftar till att ta fram bättre redskap för att förutsäga och förebygga autoimmun diabetes hos barn.

Dr Erik Renström

Erik Renström är legitimerad läkare och professor i experimentell endokrinologi och institutionen för kliniska vetenskaper Malmö vid Lunds universitet. Han forskar om de langerhanska öarna i pankreas och deras roll vid typ 2-diabetes. Renström studerade medicin vid Göteborgs Universitet och disputerade där 1997, varefter han flyttade till Lunds Universitet och byggde upp sin forskning som handlar om hur insulinproduktion påverkas av miljöfaktorer relaterade till typ 2-diabetes, men också om hur genetiska variationer påverkar insulinproduktion och ökar risken för sjukdomen. Erik Renström har publicerat flera vetenskapliga genombrott inom området och hans forskning bedrivs med stöd från bl.a. EU, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet. Under åren 2018-2020 kommer han även att verka som dekan för Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.