Pågående och fortsatt utveckling

Pågående och fortsatt utveckling

FOL-005

Kommande steg i den kliniska utvecklingen av FOL-005 är att genomföra fas II och fas III-studier. Den första av dessa studier, en fas IIa-studie på skalp kommer att starta i början av 2018.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 pågår också utvecklingen av en ny användarvänlig formulering. Utvecklingsarbetet följer ett antal olika spår för att avgöra om det är en salva, kräm, gel eller en torrpulverformulering som är den bästa produkten. Prototyp-formuleringar är framtagna och dessa testas för närvarande i omfattande studier. Den slutliga beredningsformen kommer sedan att prövas i kliniska studier, inledningsvis i fas II- och därefter fas III-studier inför registrering och lansering av produkten.