Patent

Patent

Follicum har med FOL-014 möjlighet att utveckla projektportföljen, både avseende indikationer och produkter. I och med detta och patentansökan inom diabetes tar Follicum ett steg i riktningen mot fler potentiella produkter med omfattande marknadspotential.

Patentfamilj Löptid Jurisdiktion
Diabetes – ansökan inlämnad 2017—2038 SE med möjlighet till PCT*-ansökan som täcker 152 länder

Bolaget har för avsikt att förstärka diabetespatentet genom ytterligare preklinisk forskning och via pågående samarbeten. Därefter kommer Follicum att hitta lämpliga samarbetspartners för vidareutveckling och kommersialisering av preparatet.