FOL-014: Preklinisk forskning

FOL-014: Preklinisk forskning

Follicums prekliniska forskning i samarbete med professor Anna Hultgårdh på BMC vid Lunds universitet och professor Jan Nilsson på CRC vid Lunds universitet har resulterat i den nya peptiden FOL-014. Denna peptid har visat sig specifikt binda in till bukspottkörteln och ge en markant ökning av insulinfrisättning från celler som isolerats från bukspottskörteln på möss. FOL-014 uppvisar i dessa modeller samma potentiella effekt som GLP-1 analoger. Ytterligare prekliniska studier inom diabetes pågår för att undersöka andra positiva och differentierande effekter av FOL-014 vidare. Under 2017 blev Follicum partner i ett omfattande forskningsprojekt kring diabetes vid Lunds Universitet med anslag om sammanlagt 75 mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning (se nedan)

FOL-diabetes-mus-pnakreas

Follicums peptid binder specifikt till insulinreglerande celler. Follicums peptid ansamlas i bukspottskörteln efter en injektion under huden på möss (huvudet är lokaliserat till vänster). Mörkare nyans motsvarar högre koncentration av peptiden i vävnaden. Injektionsstället syns tydligt på ryggen på bilden. Att peptiden tar sig till just bukspottskörteln är intressant eftersom de celler som frisätter insulin i kroppen finns där, i de så kallade Langerhanska öarna.

FOL-diabetes-aggregeringI-beta-cellerna

Follicums peptid binder till de insulin-producerande cellerna -detaljbild. Som komplement till föregående figur visar denna bild i större förstoring vilka celler i en Langerhansk ö i bukspottskörteln som peptiden (röd) binder till. Blå färg markerar cell-kärnor och grönt är en bakgrundsfärg som används för att urskilja separata vävnader.

FOL-diabetes-staplebild-SE

FOL-014 ger bra effekt jämfört med substans som används inom diabetesbehandling. Staplarna visar insulinfrisättning i ett försök med isolerade Langerhanska öar efter behandling med GLP-1 (svart stapel) och FOL-014 (två koncentrationer, blå staplar) och kontrollgruppen som inte har fått någon behandling (vit stapel). FOL-014 visar på bra effekt jämfört med GLP-1, en substans som idag används inom diabetesbehandling.